เกี่ยวกับเรา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค เค เคมิคอล ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยมีจุดม่งหมายเพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เคมี ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (SME) หรือ บุคคลทั่วไป ด้วยบุคคลากรที่มีชำนาญกว่า 20 ปี ในผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผม (Personal Skin care and hair Products) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Household Products) ที่พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกประเภท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค เค เคมิคอล ยึดมั่นในดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยทำการจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในราคาที่ย่อมเยาและเป็นธรรมต่อลูกค้า นอกจากนั้นทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค เค เคมิคอล มีความมุ่งมั่นในที่จะให้บริการ ตลอดจนให้ คำปรึกษาและแนะนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแก่ลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าและการพัฒนาร่วมกันในอนาคต

Shop